Tilaus- ja toimitusehdot

Yleistä

MikaHoon verkkokauppa keskittyy toiminnassaan nopeisiin toimituksiin ja erittäin asiakaslähtöiseen palveluun.

MikaHoo noudattaa kaikessa toiminnassaan yleisiä, kuluttajakauppaan, mainontaan ja markkinointiin liittyviä säännöksiä ja suosituksia.

Tekemällä tilauksen MikaHoo -verkkokaupasta asiakas hyväksyy, että MikaHoo -verkkokauppa lähettää asiakkaalle sähköpostia tai tekstiviestejä tilaukseen liittyvissä asioissa.

Digitaaliset palvelut

Jollei toisin ole sovittu, toimitan digipalvelun kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä tilauksen tekemisen jälkeen. Sisältö tai palvelu on toimitettu, kun se on teknisesti kuluttajan saatavilla. Digitaalisen sisällön tai palvelun mukana on toimitettava tarvittavat lisävarusteet ja ohjeet, jotka kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa.

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä välttämättömät muutokset, jotta digitaalinen sisältö tai palvelu säilyy virheettömänä.

Elinkeinonharjoittaja saa tehdä muita kuin välttämättömiä muutoksia vain, jos: sopimuksessa sallitaan tällainen muutos ja määrätään sitä koskevasta yksilöidystä perustellusta syystä muutoksesta ei aiheudu kuluttajalle lisäkustannuksia ja kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta selvällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Peruuttamisoikeus

Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, kuluttaja saa vaatia

  • virheen oikaisemista tai
  • hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista, paitsi jos virhe on vähäinen sekä vahingonkorvausta.
  • Virhe on oikaistava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei siitä aiheudu kuluttajalle kustannuksia taikka merkittävää haittaa.

Kun sopimus puretaan, elinkeinonharjoittajalla on oikeus estää kuluttajan pääsy digitaaliseen sisältöön tai palveluun, esimerkiksi sulkemalla kuluttajan käyttäjätili. Elinkeinonharjoittajan on tietyin poikkeuksin pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luovuttamaa tai luomaa digitaalista sisältöä tai palvelua sekä kuluttajan pyynnöstä luovutettava tällainen sisältö kuluttajan käyttöön.

Maksutavat

Tarkemmat tiedot ja ohjeet verkkokaupan maksutavoista olen koonnut erilliselle maksutavat-sivulle.

Ylivoimainen este

MikaHoolla ei ole velvollisuutta ylittää niitä ylivoimaisia esteitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan viivästystä tai kokonaan estävän asiakkaan ja MikaHoon välisen sopimuksen täytäntöönpanon. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan ne esteet, jotka ovat MikaHoon välittömän vaikutusvallan ulkopuolella. Näitä esteitä voivat esimerkiksi olla: tietoverkon toiminnan häiriöt, sähköverkon toiminnan häiriöt, luonnonmullistukset, katastrofit, epidemiat, työtaistelutoimenpiteet ja lakot, tulipalot, sota tai sodan uhka tai muut viranomaisten toimenpiteet.

Asiakaspalvelu

info@mikahoo.fi
puh. 0405821607

Scroll to Top
GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla